چرا طراحی گرافیک مهمه ؟

 خلق کردن یا شکل دادن به هویت بصری یک مجموعه تجاری که با استفاده از تایپ، فضا، تصویر و رنگ انجام میشه، طراحی گرافیک نامیده میشه. مهندسی محتوا، روانشناسی رنگها ، استفاده از ایکون‌ها و المان های مناسب در جای درست، تخصص ماست.

طراحی گرافیک چیه ؟

​اولین چیزی که توی نگاه اول عموم، کسب و کار شما رو معرفی میکنه، طراحی گرافیک. لوگو، کارت ویزیت، سربرگ، بسته بندی محصول و …. اولین چیزهایی هستن که غریبه ها برای اولین بار با دیدنش کیفیت کار شما رو قضاوت میکنن. یک طراحی گرافیکی خوب و فکر شده، میتونه شما رو خیلی خیلی به موفقیت تجاری نزدیکتر کنه.

​1456
تعداد سفارشت
​2000
​​تعداد دنبال کنندگان در لینکدین​​​​​​​
​8000
 ​دنبال کنندگان اینستا گرام